مزایایی گاز R-404a
می, 2018 بدون نظر آموزش
گاز R-404a جزو گازهایی است که جهت جایگزینی گازR-502 (خانواده مبرد های HCFC/CFC )ساخته شده و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این گاز مخلوط HFC-125 و HFC-134a و HFC-143a است و جزو گازهای آزئوتروپیک محسوب می شود و برای شارژ گاز نیاز به شارژ مایع به ...
بیشتر بدانید