تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی:همدان،میدان شریعتی ،خیابان پاسدارن ،بعد از تقاطع جوادیه نرسیده به مسجد زینبیه روبه روی حمام صفامرکز سابق :همدان – خیابان بوعلی سیزده خانه پایین تر از بانک مسکن
تلفندفتر مرکزی : +8138244444 پشتیبانی مشتری : +8138251188فروش : +8138251177
آدرس ایمیل پشتیبانی مشتری : info@hamedanservice.com پشتیبانی فنی : support@hamedanservice.com
جزئیات دیگرنام سایت :https://hamedanservice.com

دریافت در لمس

مکان ما

مکان ما