استخدام همدان سرویس

[av_contact email=’mehdidso@gmail.com’ from_email=’mehdidso@gmail.com’ title=’فرم اسخدام در مجموعه همدان سرویس’ heading_tag=” heading_class=” button=’ارسال درخواست ‘ on_send=’redirect’ sent=’پیام شما ارسال شد!’ link=’manually,https://hamedanservice.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/’ subject=’استخدام در مجموعه همدان سرویس ‘ autoresponder_email=’mehdidso@gmail.com’ autorespond=” captcha=’recaptcha_v3′ captcha_theme=’light’ captcha_size=’normal’ captcha_score=’0.5′ form_align=’centered’ color=” av_uid=’av-1okz3b’ id=” custom_class=” aria_label=” admin_preview_bg=”]
[av_contact_field label=’نام نام خانوادگی ‘ type=’text’ options=” check=’is_empty’ width=” av_uid=’av-ftal7r’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’ایمیل’ type=’text’ options=” multi_select=” av_contact_preselect=” check=’is_email’ width=” av_uid=’av-e73w9j’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’تاریخ تولد’ type=’datepicker’ options=” check=” width=” av_uid=’av-co2l3r’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’شماره موبایل ‘ type=’text’ options=” check=’is_phone’ width=” av_uid=’av-aty6nr’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’ادرس منزل’ type=’textarea’ options=” check=” width=” av_uid=’av-9mim2v’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’شماره تلفن ثابت ‘ type=’text’ options=” check=’is_number’ width=” av_uid=’av-777e7r’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’شغل درخواستی ‘ type=’select’ options=’منشی ، تکنسین فنی , تکنسین نصب ، پیک , فروشنده’ multi_select=’aviaTBaviaTBmulti_select’ check=” width=” av_uid=’av-5znyqv’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’تحصیلات’ type=’text’ options=” check=” width=” av_uid=’av-3ivt0n’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’سابقه کار’ type=’select’ options=’دارم , ندارم ‘ check=” width=” av_uid=’av-32kbbr’][/av_contact_field]
[/av_contact]