آموزش استفاده صحیح از لباسشویی

/
قبل از ریختن لباس ها در ماشین لباسشویى، جیب هاى لباس را به دقت وارسى کن…