آموزش نحوه تغییر میزان آبگیری یخچال سایدبای ساید بوش

/
میزان آبگیری دستگاه توسط یک آبشمار کنترل میشود، آبشمار به شیر ب…

سیستم تست ساید ۴ درب بکو

/
آموزش سیستم تست یا Trouble Shootingساید ۴ درب بکو در زمان …

سیستم تست ساید ۴ درب بکو

/
آموزش سیستم تست یا Trouble Shootingساید ۴ درب بکو در زمان …

ارورهای سايدكنوود

/
E0 سنسور فریزر – اتصالی مدارها یا خرابی سنسور E1 سنسور …

ریست فیلتر یخچال ساید

/
ریست فیلتر سایدها فیلتر یخچال ریست فیلتر یخچال ساید پس از تعوی…